En Uygun Teklİfİ Alın

ALACAK SİGORTASI

Adınız
Soyadınız
E-Posta
Telefon Numaranız
Açıklama

ALACAK SİGORTASI

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanır.
Firmaların vadeli, faturalı, açık hesap yurt içi satışlarında doğan ticari alacakları teminat altına alınır.

Teminatlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacak.

Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek.
İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
Sistem kapsamında 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak.
Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacak.
KOBİ'ler SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek.

  • Alacaklar Garanti Altında: 120, 180, 240 veya 360 güne kadar olan vadeli alacaklarınız garanti altında
  • İster Peşin İster Taksitli: 25 peşin 3 taksit veya peşin ödemede %10 indirim
  • İlk 3 Ay Ek İndirim: İlk 3 ayda katılan Kobi’lere %10 ek indirim

Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

  • Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.
  • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
  • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
  • Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar.
  • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

Fiyat Talebiniz Oluşturuldu!

Sigorta uzmanlarımız sizler için en doğru teminatları hzırlayarak sizlere dönüş sağlayacaktır.

   TEKLİF AL