En Uygun Teklİfİ Alın

SİBER SİGORTA

Adınız
Soyadınız
E-Posta
Telefon Numaranız
Açıklama

SİBER SİGORTA

Siber sigorta, işletmeleri internet tabanlı risklerden ve daha genel olarak bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi gizliliği, bilgi yönetimi yükümlülüğü ve bunlarla ilgili faaliyetlerle ilgili risklerden korumayı amaçlayan maddi varlıklarımızı ve itibarımızı koruyan özel bir sigorta ürünüdür. Siber koruma; kişi veya kuruluşların hem siber suçlardan hem de diğer çevrimiçi suçlardan korunmasına ve saldırıya uğrarsa iyileşme yeteneğine sahip olması anlamına gelir.

Teminatlar;

1. Kişisel Verilerle İlgili İdari Para Cezaları

 • Veri İhlaline İlişkin Yasal Giderler: Veri koruma mevzuatının ihlal edilip edilmediğini değerlendirmek amacıyla tutulacak olan danışman tarafından yapılan hukuki harcamalar ile veri ihlali bildirim giderleridir.
 • Yasal Savunma ve Ceza ile ilgili Giderler: Kanunen sigortalanmasına izin verilen ölçüde, poliçe dönemi içerisinde haberdar olunacak bir gizlilik veya veri koruma mevzuatı ihlali sonucunda düzenleyici kurumların başlattığı hukuk süreçleri, tazminatlar, hukuk süreçleri sonunda bir veri koruma düzenleyici kurumu tarafından size karşı uygulanan müeyyide veya para cezaları ile her türlü hukuki gider veya soruşturma giderini karşılamak üzere hukuken ödemekle yükümlü olduğunuz tutarların tazminidir.
 • Adli Giderler: Poliçe dönemi içerisinde oluşacak bir siber risk veya bir siber şantaj tehdidinin sonucunda tutulacak olan danışman tarafından yapılan adli inceleme giderleridir.
 • Kredi İzleme veya Kimlik Hırsızlığı: Poliçe dönemi içerisinde haberdar olunacak bir gizlilik ihlalinden etkilenenler nezdinde en fazla on iki (12) aylık bir süre boyunca maruz kalınacak kredi izleme veya kimlik hırsızlığı hizmetleri giderlerinin karşılanmasıdır.
 • Halkla İlişkiler Giderleri: Poliçe dönemi içerisinde oluşacak bir siber risk sonucunda markanın ve ticari faaliyetlerin maruz kalabileceği kayda değer her türlü hasarın önlenmesi veya maruz kalınabilecek olan makul giderlerin karşılanmasıdır.

2. Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu

 • Siber Risk Sorumluluğu: Siber riskten kaynaklanan ve tarafınıza yöneltilen her türlü talep ve savunma giderleri
 • Online Medya Sorumluluğu: Poliçe dönemi içerisinde haberdar olduğunuz ve tarafınıza yöneltilen her türlü medya ile ilgili talep ve savunma giderleri

3. Ağ İhlali ve İş Durması Sonucu Zararlar

 • Siber İş Durması: Eski haline getirme süresi içerisinde doğrudan doğruya, tarafınızın veya servis sağlayıcının bir ağ güvenliği ihlaline karşı koruma sağlayamaması nedeniyle tarafınızın maruz kalmış olduğu ticari gelir kaybına ilişkin olarak tarafınıza ödenecek olan tazminattır.
 • Veri Kurtarılması: Kaybolduğu, hasar gördüğü veya yok olduğunu tespit etmiş olduğunuz elektronik verileri onarmak, yerine yenisini koymak veya kurtarmak için yapılan masraf ve harcamalarınızı tazmin eder.
 • Siber Şantaj: Poliçe dönemi içinde karşılaşılan bir siber şantaj tehdidinden doğan siber şantaj giderlerine ilişkin ödenecek olan tazminattır.
 • Siber Suçlar: Bir ağ güvenliği ihlalinin sonucunda para veya varlıklarınızın her türlü çalınma durumuna ilişkin olarak ödenecek olan tazminattır.

Fiyat Talebiniz Oluşturuldu!

Sigorta uzmanlarımız sizler için en doğru teminatları hzırlayarak sizlere dönüş sağlayacaktır.

   TEKLİF AL