En Uygun Teklİfİ Alın

KEFALET SİGORTASI

Adınız
Soyadınız
E-Posta
Telefon Numaranız
Açıklama

KEFALET SİGORTASI

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.

Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

Teminat senedi almak isteyen şirketler, başvuru formunu doldurarak kefalet sigortası başvurusunu yapabilir.
Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket gerekli bilgiler ile birlikte hesap özetleri, bilanço vb. olmak üzere şirketine ait finansal dokümanları yükleyerek başvurusunu tamamlayabilir.
Finansal incelemelerden sonra Sigorta Şirketi varsa taleplerini ileterek gerekli sözleşme ve poliçeleri düzenler.
Sigorta Şirketi talebi onayladıktan sonra, lehdara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.
Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse, lehdarın talebi üzerine Sigorta Şirketi devreye girer.

Kefalet Sigortası Genel Şartları

A. Sigortanın Kapsamı

A.1. SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı, bu genel şartlarda ve poliçe özel şartlarında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehdara teminat sağlar. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca ilgili lehdar veya lehdarlara ödeme yapar.
Sigortacı, lehdara karşı borçluya doğrudan kefalet yoluyla kendisi kefil olabileceği gibi, dolaylı kefalet yoluyla banka, kredi garanti kuruluşları veya diğer finans kuruluşlarının borçlunun yükümlülüğü için lehdara karşı kefil olmalarına bağlı olarak teminat sağlayabilir.
Bu sigorta anlamında “kefalet”, borçlunun borçlarına kefil olunmasını veya bu borçlarla ilgili sair taahhütler altına girilmesini ifade eder.
Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir. Kefalet Sigortası Genel Şartları'nın devamını okuyun.

Fiyat Talebiniz Oluşturuldu!

Sigorta uzmanlarımız sizler için en doğru teminatları hzırlayarak sizlere dönüş sağlayacaktır.

   TEKLİF AL